Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT - odchodzi się od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:
  • nomenklatury scalonej (CN)* albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów
  • PKWiU 2015 w zakresie usług
*CN to międzynarodowy odpowiednik naszej krajowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Na każdy rok ogłaszana jest nowa wersja CN.

Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie w zakresie stawek VAT.

Istotne jest, że wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT połączono z możliwością wnioskowania o wydanie WIS, czyli wiążącej informacji stawkowej.

WIS to decyzja administracyjna mająca ułatwić podatnikom stosowanie przepisów o stawkach VAT i zapewnić ochronę w zakresie ich stosowania.

Stawki VAT dla usług


O ile w przypadku towarów zmiany są dość znaczące, o tyle w zakresie opodatkowania usług tych zmian jest nie tak dużo.

Od 1 lipca usługi będą klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015, którą określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm.

Zmieniona stawka 8% została określona m.in. dla:

  • czynności dokonywanych w ramach działalności gastronomicznej
  • usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski
  • świadczenia niektórych usług w postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dzienników i czasopism
  • świadczenia usług licencjonowania programów komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
Dodatkowo przeniesiono do ustawy o VAT podstawę prawną stosowania stawki 8% dla robót konserwacyjnych, jednak zakres stosowania tej stawki pozostał bez zmian.

W zakresie stosowania zwolnień z VAT do świadczonych usług nie przewidziano żadnych zmian. O możliwości zastosowania zwolnienia w dalszym ciągu nie będzie decydował numer PKWiU. Wyjątek stanowią usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie (z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych).

Zasady stosowania stawki 0% określa art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stawki VAT dla towarów


Znacznie większe zmiany zachodzą w opodatkowaniu towarów. Towary nie tylko będą podlegać nowej klasyfikacji, ale dla wielu z nich zmieni się stawka VAT.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych stawek można odnaleźć w załącznikach do ustawy o podatku od towarów i usług

Poszczególne działy CN:

1.     Żywe zwierzęta - dział 01 CN

2.     Mięso i podroby jadalne - dział 02 CN

3.     Ryby żywe, świeże lub zakonserwowane oraz owoce morza - dział 03 CN

4.     Produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - dział 04 CN

5.     Jadalne i niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - dział 05 CN

6.     Drzewa, krzewy, sadzonki, bulwy, korzenie, kwiaty cięte i liście ozdobne - dział 06 CN

7.     Warzywa (świeże, mrożone, suszone) oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne - dział 07 CN

8.     Owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów - dział 08 CN

9.     Kawa, herbata, mate, przyprawy - dział 09 CN

10. Zboża - dział 10 CN

11. Produkty przemysłu młynarskiego, słód, skrobia, inulina, gluten pszenny - dział 11 CN

12. Nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne, rośliny przemysłowe lub lecznicze, słoma i pasza - dział 12 CN

13. Szelak, gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne - dział 13 CN

14. Materiały roślinne do wyplatania i produkty pochodzenia roślinnego - dział 14 CN

15. Tłuszcze i oleje oraz produkty ich rozkładu, a także woski - dział 15 CN

16. Przetwory z mięsa, ryb lub owoców morza - dział 16 CN

17. Cukry i wyroby cukiernicze - dział 17 CN

18. Kakao i przetwory z kakao - dział 18 CN

19. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka i pieczywa cukiernicze - dział 19 CN

20. Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - dział 20 CN

21. Różne przetwory spożywcze - dział 21 CN

22. Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet - dział 22 CN

23. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego i gotowa karma dla zwierząt - dział 23 CN

24. Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu - dział 24 CN

25. Produkty mineralne - działy 25-27 CN

26. Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych - działy 28-38 CN

27. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich oraz kauczuk i artykuły z kauczuku - dział 39 i 40 CN

28. Skóry i skórki, i wyroby z nich oraz artykuły z jelit zwierzęcych - dział 41-43 CN

29. Drewno i artykuły z drewna oraz węgiel drzewny, korek i artykuły z korka, wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania, wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny - dział 44-46 CN

30. Masa włóknista, papier lub tektura oraz artykuły z nich - dział 47-49 CN

31. Materiały i artykuły włókiennicze - działy 50-63 CN

32. Obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części, pióra preparowane i artykuły z nich, kwiaty sztuczne, artykuły z włosów ludzkich - działy 64-67 CN

33. Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów oraz wyroby ceramiczne, szkło i wyroby ze szkła - działy 68-70 CN

34. Perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich oraz sztuczna biżuteria i monety - dział 71 CN

35. Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych - działy 72-83 CN

36. Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku - działy 84-85 CN

37. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe - działy 86-89 CN

38. Przyrządy i aparatura: optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne oraz zegary i zegarki, instrumenty muzyczne, a także ich części i akcesoria - działy 91-92 CN

39. Broń i amunicja oraz ich części i akcesoria - dział 93 CN

40. Artykuły przemysłowe różne - działy 94-96 CN

41. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki - dział 97 CN


Autor: Ewelina Ośka

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)