"Twój e-PIT" - nowe rozwiązanie w rozliczeniach PIT-37 oraz PIT-38

15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomi usługę "Twój e-PIT", w ramach której deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 będą rozliczane w imieniu podatników. Od 2020 r. usługa "Twój e-PIT" ma być dostępna również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawiamy podstawowe kwestie związane z korzystanie z "Twój e-PIT".

 

Jak zalogować się do swojego profilu?

W celu weryfikacji deklaracji, należy zalogować się przez aplikację w serwisie podatki.gov.pl do profilu "Twój e-PIT". Zalogowanie możliwe jest po uwierzytelnieniu Profilem Zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (PESEL lub NIP oraz data urodzenia, kwota przychodu z deklaracji za rok 2017, kwota przychodu z jednej informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018).

 

Czy wypełnioną deklarację można modyfikować?

Podatnik ma możliwość modyfikacji wypełnionej deklaracji w ograniczonym zakresie. Jeśli w "Twój e-PIT" pominięte zostały kwoty z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło, to podatnik może je samodzielnie dopisać. Ponadto, w ramach modyfikacji można zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmienić lub dodać ulgi na dzieci oraz dodać inne dane, do których KAS nie miał dostępu, np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa.

 

Wsparcie organizacji pożytku publicznego

Nadal możliwe będzie przekazanie 1% podatku na rzecz OPP. W wypełnionej przez KAS deklaracji zostanie wpisana ta organizacja, której podatnik przekazał swój 1% podatku w poprzednim zeznaniu podatkowym. Przed ostatecznym zaakceptowaniem zeznania możliwa jest zmiana lub wskazanie wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

Akceptacja lub odrzucenie zeznania

Przygotowany "Twój e-PIT" można zaakceptować nie wprowadzając żadnych zmian lub zmodyfikować i wówczas ostatecznie zaakceptować. W obu przypadkach, po wysłaniu zatwierdzonego zeznania możliwe jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Przygotowany PIT można również odrzucić i przygotować samodzielnie.

Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, tj. nie zaakceptuje i nie odrzuci przygotowanej deklaracji, z dniem 30 kwietnia rozliczenie zostanie uznane za złożone.

 

Odpowiedzialność za informacje zawarte w deklaracji

Pomimo otrzymania wypełnionej przez KAS deklaracji, to na podatniku spoczywa ostatecznie odpowiedzialność za wskazanie wszystkich źródeł przychodów. W związku z tym konieczne jest skontrolowanie poprawności danych, a w sytuacji, gdy złożona została niekompletna deklaracja, konieczne jest złożenie deklaracji korygującej.


Autor: Ewelina Ośka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126)