W Biurze Rachunkowym Rękawek otrzymasz kompleksową pomoc - od wsparcia w założeniu działalności, przez prowadzenie rozliczeń, reprezentowanie przed instytucjami takimi, jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po przygotowywanie wniosków o dofinansowanie działalności, sporządzenie sprawozdania BDO czy pomoc w wypełnieniu wniosku o kredyt. 


Na życzenie odbieramy dokumenty z siedziby klienta na terenie Olecka, Gołdapi, Ełku i Suwałk.

Nasza oferta obejmuje m.in.


  • Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej
  • Ewidencjonowanie i rozliczanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pełne księgi, PKPiR, ewidencja przychodów)
  • Ewidencja i rozliczenia podatku VAT, w tym JPK_VAT
  • Wykonywanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań GUS
  • Obsługa kontroli i czynności sprawdzających prowadzonych u Klienta przez podmioty upoważnione
  • Sporządzanie dokumentacji ZUS, w tym deklaracji DRA
  • Prowadzenie spraw kadrowych i naliczanie wynagrodzeń, w tym ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych PFRON
  • Opracowanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych
  • Przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania w internetowej Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) oraz informacji o korzystaniu ze środowiska (opłaty środowiskowe)

Indywidualne podejście

Do obsługi Twojej działalności wyznaczymy dedykowanego opiekuna, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozliczeń, a także służył pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań.

Wsparcie w (nie)codziennych wyzwaniach

Możesz liczyć na naszą elastyczność - nie ograniczamy się do sporządzenia niezbędnych dokumentów i deklaracji. Reprezentujemy Klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS, pomagamy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, realizujemy zadania wykraczające poza naszą standardową ofertę.

Benefity dla Klientów

Jako nasz Klient otrzymujesz wyczerpujące informacje na temat aktualnych zmian w przepisach dotyczących Twojej działalności oraz korzystasz z dodatkowych usług na szczególnych warunkach, np. PIT-36 za 0 zł, rabaty za terminowe regulowanie należności wobec Biura.